Logo Kolej Komuniti Selayang Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia telah melalui beberapa perubahan sejak penjenamaan semula Kolej Komuniti pada Febuari 2007. Kini logo Kolej Komuniti Selayang sekali lagi mengalami perubahan apabila penstrukturan semula sistem pengajian Kolej Komuniti (Sijil Modular Kebangsaan) dilancarkan pada pertengahan 2010. Dibawah ini merupakan antara logo kolej komuniti selayang yang pernah digunakan sehingga sekarang.

2001-2007 2007-2010 2010-kini

Rasional Logo Kolej Komuniti

Sesuai dengan transformasi Kolej Komuniti, Logo Korporat Kolej Komuniti sekali lagi telah berubah. Transformasi logo kali ke-3 ini memperlihatkan perubahan mendadak kepada rekabentuk dan warnanya asalnya; Menggambarkan Transformasi Kolej Komuniti kali ini memberi makna baru kepada para staff dan pelajar Kolej Komuniti.