Piagam Pelanggan Kami kepada Anda :

 i.   Proses TVET dilaksanakan secara sistematik, terancang dan berkesan mengikut takwim dan kalender akademik perancangan Pengajaran dan Pembelajaran (PdP);

 ii.   Proses Pendaftaran Pelajar dalam keadaan biasa diselesaikan pada hari yang sama pelajar mendaftar;

 iii.   Memastikan semua pelajar mendapat tempat latihan industri sebelum tarikh lapor diri;

 iv.   Keputusan peperiksaan dikeluarkan dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja selepas peperiksaan akhir tamat;

 v.    Memberi maklumbalas pelanggan dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja