Dasar Kualiti

 Kolej Komuniti Selayang komited untuk menyampaikan perkhidmatan kepada pelajar sepenuh masa berkaitan Pengurusan Pengambilan dan Pendaftaran Pelajar, Hal Ehwal Pelajar, Penyampaian Pembelajaran dan Pengajaran, Penilaian dan Peperiksaan serta Latihan Industri yang berkesan dan memenuhi kehendak pelanggan melalui perlaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti berasaskan MS ISO 9001:2015 yang sentiasa ditambahbaik secara berterusan.