Skop pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti KKSY ialah:

Pengurusan Pengambilan dan Pendaftaran Pelajar, Hal Ehwal Pelajar, Penyampaian Pembelajaran dan Pengajaran, Penilaian dan Peperiksaan serta Latihan Industri pelajar sepenuh masa. Skop perlaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti KKSY tidak meliputi dan tidak berkaitan dengan Jabatan Pembelajaran Sepanjang Hayat.