PIAGAM PELANGGAN

KOLEJ KOMUNITI SELAYANG 

Kami staf KKSY menawarkan perkhidmatan yang berkualiti, beretika dan berintegriti dan berjanji bahawa :

  1. Proses TVET dilaksanakan secara sistematik, terancang dan berkesan mengikut takwim dan kalender akademik perancangan Pengajaran dan Pembelajaran (PdP);
  2. Proses Pendaftaran Pelajar dalam keadaan biasa diselesaikan pada hari yang sama pelajar mendaftar;
  3. Memastikan semua pelajar mendapat tempat latihan industri sebelum tarikh lapor diri;
  4. Keputusan peperiksaan dikeluarkan dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja selepas peperiksaan akhir tamat; dan
  5. Memberi maklumbalas pelanggan dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja.

 

TANGGUNJAWAB PELANGGAN: 

KKSY akan melaksanakan Piagam pelanggan ini dengan cekap dan berkesan, apabila pelanggan;

  1. Memahami hak sebagai pelanggan;
  2. Mematuhi segala undang-undang, peraturan, arahan dan garis panduan yang berkaitan; dan
  3. Menggunakan kemudahan dan peralatan yang disediakan secara bertanggunjawab.