Unit Pentadbiran bertanggungjawab dalam mengendalikan dan menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan perkhidmatan, kewangan, kebajikan personal dan perolehan. Unit ini diketuai oleh Penolong Pegawai Tadbir dan dibantu oleh 27 orang kakitangan sokongan. Unit Pentadbiran memainkan peranan penting dalam memantapkan lagi sistem pengurusan di Kolej Komuniti Selayang.

Antara Peranan yang dimainkan oleh unti pentadbiran adalah :

 • Menguruskan hal -hal berkaitan surat menyurat.
 • Menguruskan hal -hal berkaitan sistem fail kolej.
 • Menguruskan hal -hal berkaitan tempahan kemudahan.
 • Menguruskan hal -hal berkaitan kemudahan staf.
 • Menguruskan hal -hal berkaitan pentadbiran am.
 • Menguruskan hal -hal berkaitan khidmat kaunter dan khidmat telefon.
 • Menguruskan hal -hal berkaitan khidmat perhubungan pelanggan.
 • Menguruskan hal -hal berkaitan kawalan stok dan pengstoran.
 • Menguruskan hal -hal berkaitan perolehan dan kontrak.
 • Menguruskan hal -hal berkaitan perlupusan dan hapus kira.
 • Menguruskan hal -hal berkaitan pra perkhidmatan staf.
 • Menguruskan hal -hal berkaitan dalam perkhidmatan staf.
 • Menguruskan hal -hal berkaitan persaraan wajib / pilihan.
 • Menguruskan hal -hal berkaitan perjawatan staf.
 • Menguruskan hal -hal berkaitan pengumpulan maklumat staf. 
 • Menguruskan hal -hal berkaitan HRMIS